Python

Při použití Python DB API nedělejte následující:

# Takhle to NEDĚLEJTE.
cmd = "update people set name='%s' where id='%s'" % (name, id)
curs.execute(cmd)

Místo toho použijte:

cmd = "update people set name=%s where id=%s"
curs.execute(cmd, (name, id))

Uvědomte si, že syntaxe náhrad závisí na databázi, kterou používáte.

'qmark'     Otazníky,
        např. '...WHERE name=?'
'numeric'    Číslované, poziční,
        např. '...WHERE name=:1'
'named'     Pojmenované,
        např. '...WHERE name=:name'
'format'    Formátovací příkazy z ANSI C,
        např. '...WHERE name=%s'
'pyformat'   Rozšířené formátovací příkazy Pythonu,
        např. '...WHERE name=%(name)s'

Hodnoty pro nejběžnější databáze jsou:

>>> import MySQLdb; print MySQLdb.paramstyle
format
>>> import psycopg2; print psycopg2.paramstyle
pyformat
>>> import sqlite3; print sqlite3.paramstyle
qmark

Takže pokud běžíte na MySQL nebo PostgreSQL, používejte %s (i pro čísla a další neřetězcové hodnoty!) a pokud běžíte na SQLite, používejte ?.

Chybí

 • Přidat povídání.
Forkuj mě na GitHubu