ASP

Staré ASP používá poziční náhrady.

objCmd.CommandType = adCmdText;
objCmd.CommandText = "UPDATE members SET photo = ? WHERE memberID = ?";
objCmd.Parameters.Append(objCmd.CreateParameter("filename", adVarChar, adParamInput, 510, fileName));
objCmd.Parameters.Append(objCmd.CreateParameter("memberID", adInteger, adParamInput, 4, memberid ));
objCmd.Execute(adExecuteNoRecords);

Novější ASP (ASP.Net?) zvládá pojmenované náhrady.

objCmd.CommandType = adCmdText;
objCmd.CommandText = "UPDATE members SET photo = @filename WHERE memberID = @memberID";
objCmd.Parameters.Append(objCmd.CreateParameter("@memberID", adInteger, adParamInput, 4, memberid ));
objCmd.Parameters.Append(objCmd.CreateParameter("@filename", adVarChar, adParamInput, 510, fileName));
objCmd.Execute(adExecuteNoRecords);
gblDelobjParams(objCmd);

Chybí

Přidat povídání

Forkuj mě na GitHubu