Java

JDBC

JDBC API obsahuje třídu nazvanou PreparedStatement, která programátorovi umožňuje bezpečně vkládat uživatel zadaná data do SQL příkazu. Umístění každé vstupní hodnoty v dotazu označuje otazníček. Poté se k bezpečnému vložení hodnoty používají rozličné metody set*().

String name = //uživatelský vstup
int age = //uživatelský vstup
Connection connection = DriverManager.getConnection(...);
PreparedStatement statement = connection.prepareStatement(
    "SELECT * FROM people WHERE lastName = ? AND age > ?" );
statement.setString(1, name); //lastName je VARCHAR
statement.setInt(2, age); //age je INT
ResultSet rs = statement.executeQuery();
while (rs.next()){
  //...
}

Jakmile je vytvořen objekt PreparedStatement, lze ho opakovaně použít pro více příkazů (například při použití stejného příkazu pro aktualizaci více řádků tabulky). Tyto objekty však nejsou thread-safe, kvůli tomu, že se nastavování parametrů a provádění příkazů provádí mnoha voláními metod. Proto byste měli objekty PreparedStatement definovat jen na úrovni metod (nikoli na úrovni tříd), abyste se vyhli problémům s paralelismem.

List<Person>; people = //uživatelský vstup
Connection connection = DriverManager.getConnection(...);
connection.setAutoCommit(false);
try {
  PreparedStatement statement = connection.prepareStatement(
      "UPDATE people SET lastName = ?, age = ? WHERE id = ?");
  for (Person person : people){
    statement.setString(1, person.getLastName());
    statement.setInt(2, person.getAge());
    statement.setInt(3, person.getId());
    statement.execute();
  }
  connection.commit();
} catch (SQLException e) {
  connection.rollback();
}

Více informací o PreparedStatement se nachází v tutoriálu JDBC od Oraclu.

Hibernate

Hibernate používá pro bezpečné vkládání dat do příkazu pojmenované parametry. Pojmenovaný parametr sestává z dvojtečky následované jedinečným jménem parametru.

String name = //uživatelský vstup
int age = //uživatelský vstup
Session session = //...
Query query = session.createQuery("from People where lastName = :name and age > :age");
query.setString("name", name);
query.setInteger("age", age);
Iterator people = query.iterate();

I Hibernate podporuje poziční parametry jako PreparedStatement, ale preferují se pojmenované parametrym protože výsledný příkaz je s nimi o něco lépe čitelný.

Více informací o pojmenovaných parametrech najdete v příručce Hibernate.

MyBatis

MyBatis je databázový framework, který programátora odstiňuje od spousty JDBC kódu, čímž mu/jí umožňuje soustředit se na psaní SQL. SQL příkazy se typicky ukládají do XML souborů.

V pozadí MyBatis automaticky vytváří instance PreparedStatement. Programátor se nemusí o nic dalšího starat.

Pro představu je zde příklad volání jednoduchého dotazu pomocí MyBatis. Vstupní data se předávají do instance PeopleMapper a poté se vloží do dotazu selectPeopleByNameAndAge.

XML dokument s mapováním

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper
PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
"http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.bobbytables.mybatis.PeopleMapper">
<select id="selectPeopleByNameAndAge" resultType="list">
  <!-- lastName a age jsou automaticky ošetřeny --->
  SELECT * FROM people WHERE lastName = #{lastName} AND age > #{age}
</select>
</mapper>

Mapující třída

public interface PeopleMapper {
  List<Person> selectPeopleByNameAndAge(@Param("lastName") String name, @Param("age") int age);
}

Provedení dotazu

String name = //uživatelský vstup
int age = //uživatelský vstup
SqlSessionFactory sqlMapper = //...
SqlSession session = sqlMapper.openSession();
try {
  PeopleMapper mapper = session.getMapper(PeopleMapper.class);
  List<Person> people = mapper.selectPeopleByNameAndAge(name, age); //data se automaticky ošetří
  for (Person person : people) {
    //...
  }
} finally {
  session.close();
}
Forkuj mě na GitHubu