Delphi

Pro použití předpřipraveného dotazu použijte něco jako:

query.SQL.Text := 'update people set name=:Name where id=:ID';
query.Prepare;
query.ParamByName( 'Name' ).AsString := name;
query.ParamByName( 'ID' ).AsInteger := id;
query.ExecSQL;
Forkuj mě na GitHubu