ColdFusion

V ColdFusion existuje značka cfqueryparam, která by se měla používat u všech inline dotazů.

<cfquery name="queryTest">
SELECT FirstName, LastName, Phone
FROM  tblUser
WHERE Status =
 <cfqueryparam cfsqltype="CF_SQL_VARCHAR" value="#form.status#">
</cfquery>

Uložené procedury lze vyvolat pomocí značek cfstoredproc a cfprocparam.

Novější verze ColdFusion poskytují sadu funkcí pro spouštění dotazů, které mají mírně odlišnou syntaxi, ale stále umožňují parametrizované dotazy.

<cfscript>
 var myQuery = new Query(sql="
  SELECT FirstName, LastName, Phone
  FROM  tblUser
  WHERE Status = :status
 ");
 myQuery.addParam(
  name   = "status",
  value   = form.status,
  cfsqltype = "cf_sql_varchar"
 );
 var rawQuery = myQuery.execute().getResult();
</cfscript>
Forkuj mě na GitHubu